REGULAMIN

pobytu w ,,Nadmorskiej Wydmie” w Gąskach

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30 % kwoty całego pobytu i potwierdzenie wpłaty w terminie d dni o telefonicznej rozmowy. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
  Wpłacenie zadatku na nasze konto po innym tytułem niz „zadatek” będzie traktowane jako zadatek.
  Nr konta: 50 1600 1462 1022 1075 8000 0011
 2. Pozostałe należności za zamówiony pobyt oraz opłatę klimatyczną należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja (zwrotna) w wysokości 300 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 4. Doba hotelowa zaczyna się o 15:00, a kończy o 10:00.
 5. Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności właściciela ośrodka. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 6. Goście przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu. Zabrania się palenia tytoniu oraz świec.
 7. Zabrania się używania sprzętu zasilanych energią elektryczną bądź gazową nie będących wyposażeniem domków.
 8. Zabrania się smażenia ryb w domkach.
 9. Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich wyłącznie za zgodą i wiedzą właściciela.
 10. Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach. .
 11. W trosce o Naszych najmłodszych gości nie przyjmujemy zwierząt domowych.
 12. Dzieci mogą korzystać z palcu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.
 13. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 14. Parkowanie pojazdów odbywa się w wyznaczonych miejscach. Parking jest bezpłatny dla gości ośrodka.
 15. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się w umówionym dniu i nie ureguluje należności rezerwację uznaje się za niebyłą.
 16. Proszę o pozostawienie porządku w domach. W przypadku nie posprzątania domku przed wyjazdem będzie pobierana opłata.
 17. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 – 7:00. W przypadku jej nie przestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU